Konkursy na dotacje w ramach LSR Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Od 4 maja 2012 roku do 18 maja 2012 roku trwają nabory wniosków, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w konkursach:

  • 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Konkurs RwDN-2-2012-LGD KE
  • 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Konkurs TiRM-3-2012-LGD KE
  • 313 Odnowa i rozwój wsi - Konkurs OiRW-4-2012-LGD KE
  • 413 Mały projekt - Konkurs MP-5-2012-LGD KE 

Więcej informacji o konkursach, wzory wniosków, instrukcji, załączników i akty prawne znajdują się w zakładce "konkursy" odpowiednio pod linkami:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/konkursy/cat_view/17-konkursy/121-konkurs-rwdn-2-2012-lgd-ke

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/konkursy/cat_view/17-konkursy/120-konkurs-tirm-3-2012-lgd-ke

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/konkursy/cat_view/17-konkursy/119-konkurs-oirw-4-2012-lgd-ke

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/konkursy/cat_view/17-konkursy/118-konkurs-mp-5-2012-lgd-ke

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze LGD Kanału Elbląskiego w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, w pokoju: 25, 29 lub 26

Nowi beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mają obowiązek posiadania numeru identyfikacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadawany przez Biura Powiatowe ARiMR - w Elblągu, Ostródzie i Iławie. Wzór wniosku i instrukcja do niego znajduje się pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php?view=article&id=1190:wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow-arimr&task=edit&ret=aHR0cDovL3d3dy5rYW5hbC1lbGJsYXNraS1sZ2QucGwv

S.Pańczuk