Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Zmiana instrukcji do wniosku o płatność Mały projekt - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność Mały projekt

Utworzono .

prow.png W związku z wejściem w życie w dniu 6 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.poz.311), w szczególności w związku z przepisem § 20 ust. 3, beneficjenci mają obowiązek składania wraz z wersją papierową wniosku o płatność również wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Mając powyższe na uwadze, zamieszczam Instrukcję wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Małych projektów (IW-l_413_MP w wersji 5z), zaktualizowaną m.in. w zakresie:

  1. Obowiązku dołączania do wniosku o płatność - począwszy od dnia 6 kwietnia br. wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.
  2. Braku wymogu składania przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą załącznika nr 22 "Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej(...), (załącznik będzie wymagany jedynie w przypadku, gdy dane we wniosku nie są zgodne z danymi z CEIDG.
  3. Sposobu postępowania przy pobieraniu oprogramowania do obsługi aktywnego formularza wniosku .pdf. (Adobe Reader wersja 10.x).

IW-2_413_MP_v_5z

 S.P.