Spotkanie animacyjne w Kwitajnach

Utworzono .

prow.png Podczas spotkania animacyjnego 21 kwietnia 2012 roku, mieszkańcy Kwitajn przedyskutowali pilne sprawy wiejskie związane m.in. z planowanymi inwestycjami oraz organizacją najbliższego Dnia Dziecka. Omówiono także zadania możliwe do realizacji w najbliższych naborach wniosków na dotacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2009-2015, finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. W dalszej części spotkania zebrano również potrzeby i zadania do aktualizacji Planu Odnowy Sołectwa Kwitajny.

Dotychczas w Kwitajnach Gmina Pasłęk w 2010 roku zrealizowała projekt cząstkowy - budowa placu zabaw, finansowany z PROW w ramach LSR OW KE w działaniu "Odnowa i Rozwój Wsi". Obok placu zabaw w 2011 roku mieszkańcy Kwitajn wybudowali wiaty i urządzili miejsce spotkań sfinansowane z funduszu sołeckiego.

W spotkaniu animacyjnym uczestniczyło 16 mieszkańców Kwitajn i 3 przedstawicieli Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Zdjęcia ze spotkania znajdują się na Facebook'u obok.

S.P.