Nabór wniosków Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Utworzono .

prow.png

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Mały projekt” (nabór nr TiRM/Konkurs Nr 3/2012/LGD KE; RwDN/Konkurs Nr 2/2012/LGD KE; OiRW/Konkurs Nr 4/2012/LGD KE; MP/Konkurs Nr 5/2012/LGD KE)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 04.05.2012 roku do 18.05.2012 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pokój 25 lub 29.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami i planem operacji, wykaz dokumentów, kryteria wyboru operacji i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz minimalne wymagania znajdują się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania: www.kanal-elblaski-lgd.pl,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt mógł zostać wybrany musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, tj.:

→     w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  – 15,6 pkt;

→     w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”              – 13,8 pkt;

→     w działaniu 313 „Odnowa i rozwój wsi”                                           – 15,0 pkt;

→     w działaniu 413 MP „Mały projekt”                                                  - 16,8 pkt.

V. Limit dostępnych środków wynosi:

→     w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  – 578.261,00 zł;

→     w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”              – 302.442,50 zł;

→     w działaniu 313Odnowa i rozwój wsi”                                           – 832.976,20 zł;

→     w działaniu 413 MP „Mały projekt”                                                  – 971.815,91 zł.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz sposobie ich przygotowywania udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 61 lub 55 643 58 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 25 lub 29.

1.TiRM_informacja_o_naborze_TiRW_konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

2.TiRM_kryteria_oceny_operacji_TiRM_konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

3.TiRM_wykaz_dokumentow_TiRM_Konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

3a.TiRM_Oswiadczenie_do_oceny_zgodnosci_opercaji_z_LSR_TiRM_Konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

4.TiRM_minimalne_wymagania_TiRM_Konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

5.TiRM_kryteria_oceny_operacji_TiRM_konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE

WOPP_413_312_LGD_KE

Kopia_413_312_EPO_12_01_acbl

Kopia_W_1_2_413_312

Kopia_W_1_3_413_312

Kopia_W_1_4_413_312

Kopia_W_1_5_413_312

Kopia_W_1_6_413_312

Zapytanie_ofertowe_wzor

WOPP_PROW_413_312_instrukcja

EPO_Zalacznik_1_Instrukcja

TiRM_rozp._2008.07.17

TiRM_zm._1_rozp._2009.03.24

TiRM_zm._2_rozp._2010.03.24

TiRM_zm._3_rozp._2011.03.10

8._LSR_Kanał_Elbląski_2012.01.02

S.P.