Władze stowarzyszenia Janów-Drużno-Truso

Utworzono .

leader2.png Podczas II WZC stowarzyszenia Janów-Drużno-Truso 21 marca 2012 roku wybrane zostały władze, przyjęty Regulamin obrad i ustalona wysokość i zasady płatności składek członkowskich. Stałym Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków został Robert Dymowski, Sekretarzem Beata Kowalska. W skład Zarządu weszli:

Prezes        - Małgorzata Posadzy-Dymowska

Wiceprezes - Cecylia Frąckiewicz

Skarbnik     - Monika Gorczyca

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Przewodnicząca        - Agnieszka Ostrowska

Wiceprzewodnicząca - Barbara Rewińska

Członek                   - Diana Ścibek

Po Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia Janów-Drużno-Truso przeprowadzona została analiza SWOT do Planu Odnowy Miejscowości Janów. Jako goście w posiedzeniu Walnego Zebrania uczestniczyły Stanisława Pańczuk i Iwona Grajkowska ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Zdjęcia z II Walnego Zebrania Członków są zamieszczone na Facebook,u LGD Kanał Elbląski - obok.

S.Pańczuk