Partnerstwo w promocji turystycznej Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Samorząd Miasta Ostródy w partnerstwie z Żeglugą Ostródzko-Elbląską, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu oraz Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną w Ostródzie realizuje projekt pn. "Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych".

Projekt jest realizowany w ramach RPO Warmia i Mazury Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej - umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPOWM.02.02-28-010/09-00 podpisana 31.12.2009 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 857.495,00 zł, w tym dofinansowanie w wynosi 599.887,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów przebywających w regionie Kanału Elbląskiego oraz zwiększenie udziału usług turystycznych w strukturze gospodarczej w regionie Kanału Elbląskiego. 

W ramach projektu realizowana jest szeroko zakrojona, wspólna akcja promocyjna unikatowego produktu turystycznego jakim jest Kanał Elbląski i szeregu ofert z nim związanych, promocja mająca na celu dotarcie zarówno do szerokiego grona indywidualnych odbiorców jak i touroperatorów.b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_bnr1.jpg