XV posiedzenie Rady LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

leader2.png 13 lutego 2012 roku odbędzie się XV posiedzenie Rady LGD Kanału Elbląskiego w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego przez beneficjenta operacji.  W porządku obrad przewidziano:

  • ponowną ocenę zgodności operacji w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015;
  • dyskusję o zasadności zadyspoowania limitu kwot z oszczędności, we wszystkich działaniach LSR OW KE , w najbliższych naborach planowanych na 10-25 kwietnia 2012 roku;
  • dyskusję o zmianie oświadczenia beneficjentów zobowiązujących się do składania LGD KE sprawozdań z efektywności zrealizowanych opercaji w zakresie określania wskaźników monitoringu LSR i liczebności grup docelowych;
  • dyskusję nad zapisami regulaminu organizacyjnego Rady dotyczącymi procedury odwoławczej.

S.P.