Konkurs PO FIO 2012

Utworzono .

Szanowni Państwo

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

Wnioski należy składać w terminie od 13 stycznia 2012 r. do 6 lutego 2012 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed 1 czerwca 2012 r.

Szczegóły znaleźć można na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html

Zapraszam do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów oferowanego przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

--
Pozdrawiam
Paweł Marek Kulasiewicz

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
tel.:  +48 507 193 113
tel./fax.:  +48 55 643 43 12 
www.cop.elblag.pl
www.elblageuropa.pl