Nabór wniosków - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

Utworzono .

Do 5 stycznia 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W 7. edycji programu EFRWP Fundusz przeznaczył na granty 300 tys. zł.

O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich.

Organizacje działające na terenie 12 Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Iława, Kisielice, Susz, Zalewo, Małdyty, Miłomłyn zainteresowane konkursem, a mające problem ze sprecyzowaniem dokładnych celów i działań w projekcie zachęcamy do spotkania/ kontaktu z animatorem rozwoju lokalnego – pracownikiem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, Tel. 55 643 58 45, 55 239 49 61.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce "dotacje".

IG