Operacje wybrane i niewybrane do dofinansowania

Utworzono .

prow.pngRada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu podczas posiedzeń 26 października, 17 i 28 listopada 2011 roku dokonała oceny i wyboru wniosków aplikacyjnych do finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a złożonych w konkursach:

- "Odnowa i rozwój wsi" OiRW Konkurs nr 3_2011_LGD_KE

- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" TiRM Konkurs nr 2_2011_LGD_KE.

Wnioski aplikacyjne 28 listopada 2011 roku dotyczące  "Odnowy i rozwoju wsi" zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast wnioski z konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zostały przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

Mam nadzieję, że beneficjenci dotowanych operacji realizujących cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego będą pamiętali o źródle finansowania nie tylko na etapie planowania zadań Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego, zabiegania o środki z dotacji w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, ale przede wszystkim na etapie realizacji, a zwłaszcza uzyskanych efektów. 

Poniżej zamieszczam listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania z LSR OW KE za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

OiRW_Konkurs_nr_3_2011_LGD_KE_-_lista_operacji_wybranych_do_finansowania

OiRW_Konkurs_nr_3_2011_LGD_KE_-_lista_operacji_niewybranych_do_finansowania

TiRM_Konkurs_nr_2_2011_LGD_KE_-_lista_operacji_wybranych_do_finansowania

TiRM_Konkurs_nr_2_2011_LGD_KE_-_lista_operacji_niewybranych_do_fianasowania

Decyzja Rady jest ostateczna.

S.P.