Rozszerzenie LGD KE o Gminę Godkowo

Utworzono .

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_2010.06.22_zarzd.jpgPodczas XIII posiedzenia Zarządu LGD dyskutowana będzie głównie aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z rozszerzeniem obszaru LGD o nową Gminę Godkowo. Poniżej zamieszczam porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie Zarządu.

PORZĄDEK OBRAD

XII-II-8-2011 Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

 

Czas spotkania:    7 września 2011 roku, od godz. 10:30

Miejsce spotkania: ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, pokój 29

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XII-II/7/2011 posiedzenia Zarządu z 27 lipca 2011 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR.
 4. Przyjęcie nowych członków LGD – przedstawicieli sektora publicznego Gminy Godkowo.
 5. Dyskusja i decyzja w sprawie rozszerzenia obszaru LGD o Gminę Godkowo i aktualizacji LSR oraz zatwierdzenie procedury oceny projektów nowej gminy członkowskiej Godkowo.
 6. Informacja dotycząca udziału w "Regionalnym Święcie Ryby" z 21 sierpnia 2011 roku w Iławie.
 7. Informacja z rajdu „Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego” 1-3 września 2011 roku.
 8. Informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania III etap 2011-2015, w okresie 27 lipca 2011 roku – 7 września 2011 roku.
 9. Plan zadań w III etapie wniosku (wrzesień 2011 roku) i IV etapie (październik – grudzień 2011 roku).
 10. Dyskusja nad porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015 i zmianami w statucie LGD w związku z rozszerzeniem obszaru LGD i LSR o Gminę Godkowo.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łączy Nas Kanał Elbląski

Lokalna Grupa Działania w Elblągu