Zaproszenie LGD do Prezydenta RP

Utworzono .

leader2.png Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprosił Lokalne Grupy Działania do udziału w konferencji, 14 lipca 2011 roku w ramach Forum Debaty Publicznej, "Małe projekty - wielka sprawa. Stan wdrażania małych projektów oraz możliwości usprawnienia ich realizacji".

"Program LEADER to bardzo ważne narzędzie wspierania pozytywnych przemian na wsi. Dobrze przygotowana i konsekwentnie realizowana lokalna strategia rozwoju to sposób na włączanie w owe przemiany aktywnych jednostek, różnych podmiotów szansa na dużą wartość dodaną efektu synergii. Właściwie funkcjonująca Lokalna Grupa Działania może odgrywać istotną rolę w procesie budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego na wsi i w małych miastach. Szczególną rolę odgrywają małe projekty. Proponujemy wspólne zastanowienie się jak małe projekty funkcjonują w praktyce. Na ile służą realizacji strategii i wspierają lokalne społeczności? Czy w ich wdrażaniu nie można by wprowadzić zmian zwiększających stopień osiągania celu? Spotkanie będzie też okazją do rozmowy o roli sieci regionalnych i federacji na poziomie kraju, także o tym jak rysuje się przyszłość Leadera w następnej perspektywie finansowej." - napisano w zaproszeniu.

S.P.