V Forum LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

leader2.png Podczas V Forum LGD Warmii i Mazur 27 i 28 czerwca 2011 roku przedstawiciele Lokalnych Grup Działania dyskutować będą o przyszłości LEADERa w nowym okresie programowania. Forum organizuje LGD "Południowa Warmia" z Barczewa w porozumieniu z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wypracowane wspólnie stanowisko w sprawie przyszłości podejścia LEADER zostanie przekazane Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prowadzona będzie także dyskusja nad kontynuacją realizacji zadań zapisanych w Porozumieniu LGD Warmii i Mazur zawartym w listopadzie 2009 roku w Elblągu. 

Lokalną Grupę Działania Kanału Elbląskiego podczas V Forum LGD Warmii i Mazur reprezentuje Diana Ścibek i Iwona Grajkowska - pracownice Biura LGD. 

S.Pańczuk