Warsztaty z "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw"

Utworzono .

leader2.png Zapraszam na warsztaty 22 czerwca 2011 roku od godz. 9:00, w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego  40, w II blokach tematycznych:

  1. "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" dla potencjalnych beneficjentów dotacji w konkursie planowanym na wrzesień 2011 roku. Limit środków w tym konkursie wynosi 419.328 zł.
  2. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego pod nowe środki PROW na lata 2007-2013. W ramach aktualizacji LSR zostanie zweryfikowana analiza SWOT, analiza celów, analiza problemów, wypracowane nowe przedsięwzięcia i zadania.

 W związku z aktualizacją LSR zapraszam zainteresowanych  rozwojem wsi, potencjalnych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz zainteresowanych dotacjami w ramach "Odnowy Wsi', tzw. "Małych projektów", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji oraz projektów współpracy.

S.Pańczuk

Karta_zgłoszenia_Elbląg,__22,06,2011doc